Solo

Met mijn nieuwste serie autonoom zwart-wit werk richt ik mij op de persoonlijke worsteling met het verlies van een naaste. De in schemer gefotografeerde landschappen vertolken elk een facet daarvan.

De serie die begon als drieluik telt nu 8 werken plus de foto/dia-installatie 'Hommage'
(zie: Installaties).

With my latest series of autonomous monochrome work, I focus on the personal struggle with the loss of a loved one. These landscapes, shot in twilight, each interpret facets of this strugle.

The series initially appeared as a trilogy, and now includes 8 works plus the photo/slide installation 'Hommage' (see: Installations).