Inneraction

Inneraction is een doorlopend autonoom werk waarin met fotografie en crossmedia installaties de innerlijke belevingswereld van vrouwen wordt verbeeld. Momenten waarop zij stilstaan bij hun gevoelens, gedachtes, wensen en verlangens worden in beelden gevangen.

Onderdeel van de serie is een installatie die fotografie combineert met Super8 film en audio (zie: Installations).

Inneraction is an ongoing autonomous work in which the inner world of women is portrayed using photography and cross-media installations. Moments in which they reflect on their feelings, thoughts, wishes and desires, are captured in images.

Part of the series is an installation that combines photography with Super8 film and audio
(see: Installations).